Home, preambule Stanovy SCOV Činnost SCOV Kontakty na členy SCOV Kontakty na představitele SCOV


Zápis z 2.zasedání rady SCOV

Přednáška - Nejistoty měření při certifikaci výrobků

Přednáška: Certifikace třetí stranou a certifikační značky v regulované a neregulované oblasti (prezentace PPT)

Přednáška: Horizontální legislativa v regulované oblasti (prezentace .ppt)

Přednáška: Metody statistické přejímky srovnáváním (dokument .pdf)

Přednáška: Návrh nařízení CPR (stavební výrobky) (dokument .pdf)

Přednáška: Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků č. 2001/95/ES (prezentace .ppt)

Přednáška: Nová kriteriální norma ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby (prezentace .ppt) (dokument .pdf)

Přednáška: Aktuální legislativa stavebních výrobků(dokument .pdf)

Přednáška: Přednáška Nové Nařízení EU o OOP(dokument .pdf)

Přednáška: Přednáška Dopad MDR na notifikované osoby (dokument .pdf)

Přednáška: Přednáška Připravovaná legislativa stav výrobků (dokument .pdf)

Cestovní zpráva Švédsko (dokument .pdf)

Přednáška: Přednáška Cirkulární ekonomika a recyklace plastů (dokument .pdf)

Zápis jednání Rady SCOV č_3 DAFT01_2024-04-04 (dokument .doc)

© 2003 IKATES, s.r.o.