Home, preambule

Stanovy SCOV

Činnost SCOV

Kontakty na členy SCOV

Kontakty na představitele SCOV 

RADA SCOV:

 

 

 

Ing. Pavel Vaněk
předseda

ITC, a.s.
T.Bati 299
464 21 Zlín

pvanek@itczlin.cz
tel.:577 601 621

mobil: 604 320 283

Ing. Lubomír Hnilička
místopředseda

IKATES, s.r.o.
Tolstého 186
415 03 Teplice

ikates@ikates.cz
tel.:417 502 825

mobil: 603 504 264

Ing. František Herrmann, CSc.

SYNPO, a.s.
S.K.Neumanna 1316
532 07 Pardubice-Zelené předměstí

frantisek.herrmann@synpo.cz
tel.:466 067 289

mobil: 605 417 138

Ing. Svatava Horáčková

Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
658 41 Brno

info@tzu.cz
tel.:543 426 711

mobil: -

Ing.Jozef Pobiš

TZÚS, s.p.
Prosecká 76a
190 00 Praha 9

pobis@tzus.cz
tel.:286 019 427

mobil: - 

KONTROLNÍ KOMISE:

 

 

 

Ing. Jan Fanta, CSc.
předseda

VÚPS-CS, s.r.o.
Pražská 16
102 21 Praha-Hostivař

keim@vups.cz
tel.:271 751 148

Ing. Renata Zárubová

VÚHU, a.s.
Budovatelů 2830

434 37 Most

zarubova@vuhu.cz
tel.:476 208 663, 606 602 971

Ing. Ludmila Kotenová

VVÚD, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9

111 71 Prha 1

kotenova@vvud.cz
tel.:221 773 718 

© 2003 IKATES, s.r.o.